english 
hlading
Usluge


     Hlading d.o.o. je jedna od vodećih firmi u oblasti tehnike hlađenja.
     Možemo pružiti sledeće usluge:
     - Inženjering usluge
     - Projektovanje rashladnih instalacija za rad sa amonijakom ili freonom
     - Projektovanje elektro komandnih tabli i kablovskog razvoda za rashladne instalacije.
     - Projektovanje instalacija za grejanje i ventilaciju
     - Isporuka opreme, kompresori, kondenzatori, automatika, ventili, cevni razvod i termička        izolacija.
     - Montaža i puštanje u rad mašinske i elektro opreme za rashladne instalacije
     - Remont pumpi za amonijak
     - Proba sudova na pritisak
     - Baždarenje sigurnosnih ventila.design by 2008